O nas
 

 

Závazná přihláška k účasti (pečlivě vyplňte všechny požadované údaje)
28.3. 2020, XXVII. - seminář
"Minimum genetiky pro neurology"
Autoklub ČR, Opletalova 29, Praha 1

Odborný program zajišťuje:
MUDr. Klára Brožová, oddělení dětské neurologie TN
MUDr. Petra Laššuthová, Ph.D., Klinika dětské neurologie FNM

Přihlaste se nejpozději do 20. března 2020

Seminář je pořádán dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a bude ohodnocen kredity. Program na www.desitin.cz
Prosíme, dbejte na správné vyplnění e-mailové adresy. Obdržíte na ni potvrzení přihlášky.
Neobdržíte-li potvrzeni do 3 pracovních dnů, neváhejte nás kontaktovat. Děkujeme.

Titul:
Jméno:
Příjmení:
           
Pracoviště:
Ulice: číslo: PSČ:
Město:
E-mail:     Telefon:
           
           
Poznámka:
         

 

 

 

 

 
Typus
Home